Vil selge opplevelser med det gode smilet

De to jentene fra Gjerdrum som har startet arrangementsfirmaet Romerike Opplevelser, sprudler selv over av smil og latter. De ønsker å gjøre det gode møtet mulig for sine kunder. Derfor vil de skape møtearenaer med god stemning, og den korteste veien mellom mennesker er smilet.

mŒnedens etabl.jpg

Marianne Olstad og Aud Tønsberg representerer siste tilskudd på stammen blant de mange reiselivsbedriftene på Romerike. Jentene regner seg allikevel ikke som en konkurrent til de eksisterende bedriftene, men kanskje heller som en forlengende arm. Romerike Opplevelser setter sammen og organiserer kundenes arrangementer fra idé til hjemreise, med utgangspunkt i alle tilbud og muligheter som finnes på Romerike. Kano- eller båtturer på Romerikes vannveier, med firehjulsdrevet motorsykkel på tur i villmarka, samarbeidstrening, konserter, temakvelder, kurs og møter, eller kanskje en kombinasjon av noe av dette, er bare en liten del av hva kundene kan oppleve.

Romerike Opplevelser startet opp i mai 2004, og har allerede flere arrangementer som skal gå av stabelen før fellesferien. De har sin første brosjyre på plass, og har klart for seg hvor de skal ta fatt til høsten når innsalget starter for fullt. De har gitt seg selv ett år for å finne ut om de skal satse videre på bedriften. Målsetningen er at begge to etter hvert kan leve av virksomheten, med flere deltidsansatte i staben. Enn så lenge jobber de begge som så mange andre gründere; først på sine faste arbeidsplasser og resten av døgnet med etableringen.

Og da kan det være på sin plass å spørre hvor jentene henter inspirasjon fra? Marianne ser inspirert ut bare ved tanken, hun lyser opp og svarer kontant: “Det er i møtet med andre, alle de positive menneskene”. Hun forteller at de har fått en veldig god mottakelse blant de mindre reiselivsaktørene på Romerike, som føler at det nå har kommet et salgsapparat som snakker deres språk. Mange av disse aktørene synes de kommer litt til kort når kunden ønsker en kombinasjon av flere tilbud, nå finnes det noen som syr sammen de ulike tilbudene. I tillegg henter jentene ikke minst inspirasjon fra fornøyde og glade kunder, fra alle positive tilbakemeldinger. “Det er de gode møtene som inspirerer”, forteller jentene.

Som for gründere flest, ligger det også en drivkraft bak ønsket om å bygge opp noe selv. Jentene anser seg som glade i å skape, fulle av idéer, de er begeistret for mennesker, og har et sterkt ønske om å yte service på egen premisser. Til tross for 17 timers arbeidsdag, blir de ikke slitne så lenge de er sine egne sjefer, bedyrer de.

De har utviklet en forretningsplan for virksomheten, og Marianne kan fortelle at hun har hatt god nytte av å jobbe igjennom planen med en annen etablerer. På den måten kan man få idéer og innspill fra andre i samme situasjon, men som allikevel har en helt annen forretningsidé og ståsted. Underveis har de hatt støtte i Kvinnenettverk Romerike, og etter hvert kanskje aller mest i nettverkskredittgruppen som Marianne deltar i, så vel som hos Etablerersentrene i Akershus. Marianne har også deltatt på kurs i praktisk markedsføring som har gitt mye inspirasjon og lærdom.

Avslutningsvis kommer de to på oppfordring med ett godt råd til andre etablerere: “Innhent alltid tilbud skriftlig, også når det gjelder vennetjenester! Skriftlige avtaler er en god forsikring mot uventede regninger”, sier de to etablererne som for lengst har lagt tvilen bak seg, og nå sikter mot nye høyder som selvstendig næringsdrivende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>