Veiledning

Hovedinnholdet i opplæringen og bistanden Etablerersentrene i Akershus kan gi, er hjelp til utvikling av forretningsplaner, budsjettarbeid, framgangsmåter ved registrering av firmaer, valg av selskapsform, finansieringsmuligheter, næringsfaglig vurdering, forberedelse av søknader om økonomisk støtte og lån, konsekvenser av å starte egen virksomhet og endringer i forhold til å være ansatt.

Kostnadsfritt for deg som etablerer

Inntil ti veiledningstimer er kostnadsfritt for deg som etablerer. Ønsker du å avtale møte med en av våre veiledere, ta kontakt med vår sentersekretær, Sissel, på telefon 63 94 49 00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>