Etablererkurs

KURSTILBUD 2015


Hvordan lykkes med egen bedrift ?

Hjelp til selvhjelp!
Etablerersentrene i Akershus gir gratis informasjon og individuellopplæring av etablerere og næringsliv for øvrig.

Vi tilbyr også kortere kurs til rimelig pris:

Omtale av våre temakurs
Temakursene retter seg mot de viktigste problemstillingene en gründer møter – og gir samtidig en grundig innføring i ulike områder for deg som har lite eller ingen praktisk erfaring i å drive egen virksomhet. Kursene vil bli gjennomført av egne veiledere, men vi bruker eksterne foredragsholdere på enkelte områder.

Temakursene vil bli arrangert i våre lokaler på Gardermoen, på Jessheim og eventuelt Lillestrøm for Romerike, og i våre lokaler på Ås for Follo. I vestregionen vil temakursene arrangeres i lokalene til Asker og Bærum kommune.

Omtale av etablererkurset
Etablering av egen virksomhet aktiviserer andre regler og tiltak enn de vi som lønnsmottakere møter. Kurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom, dersom du vurderer å etablere egen virksomhet.

Endringer
Vi tar forbehold om at endringer i oppsett av kurskvelder kan forekomme. Eventuelle endringer blir kunngjort på vår hjemmeside www.etablerersentrene-akershus.no og i brev eller pr mail dersom endringer forekommer etter påmeldingsfrister.

Påmelding
Påmelding skjer til Etablerersentrene i Akershus as
Mail: postmottak@etablerersentrene-akershus.no eller
Telefon 63 94 49 00 eller pr
Post: Etablerersentrene i Akershus as, Pb 91, 2051 Jessheim.

Betaling
Kurset man er påmeldt må være betalt til Etablerersentrenes konto senest en uke før kursstart. Faktura vil bli sendt i egen sending både elektronisk (til oppgitt mail-adresse) og pr post.

Avbestilling – uteblivelse
Påmeldingen er bindene. Eventuell avbestilling av kursplass må være skriftlig og oss i hende senest 1 uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart eller ved uteblivelse, refunderes ikke kursavgiften. Det benyttede materiell vil bli tilsendt.

Uteblivelse ved legitimert sykdom behandles særskilt.

Kursene omhandler disse tema:
- Personlig avklaring – og utvikling av mål
– Etablererkurs – hvordan starte egen bedrift?
– Forretningsplanen – hvordan skrive en forretningsplan
– Grunnleggende regnskapsforståelse
– Hva er riktig pris? Kalkyle og prissetting
– Effektiv markedsføring – kommunikasjonskanaler
– Kunsten å selge – “den gode salgsamtalen”
– Hvordan skaffe kapital ?

Mer om hvert enkelt kurs kan lastes ned her (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>