Våre tjenester

Etablerersentrene i Akershus AS tilbyr veiledning i form av kurs (grupper) og individuell opplæring (møter). Etablering av egen virksomhet er svært personavhengig. Erfaring viser at sjansen for å lykkes er 80 % avhengig av personen og 20 % av ideen. Derfor legger vi stor vekt på den personlige planleggingen. I tillegg til råd og veiledning holder vi jevnlig etablererkurs både som kvelds- og helgekurs.

Våre veiledere har bred kompetanse om hvordan en bedrift bygges opp. Rundt sentrene er det ressurspersoner som kan bidra i etableringsprosessen. Et solid nettverk er avgjørende for en vellykket etablering.

God kjennskap til offentlige økonomiske støtteordninger

Etablerersentrene har god kjennskap til offentlige økonomiske støtteordninger og vil bistå i prosessen for fullfinansiering av etableringen. Arbeidsledige gis også hjelp i forbindelse med søknad om å beholde dagpengene under etablering. Informasjon og hjelp vedrørende søknader får du ved Etablerersentrene i Akershus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>