Ungt Entrepenorskap

logo_uen.gifUngt Entrepenørskap er en ideell organisasjon med formål å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge. Ungt Entrepenørskap gir ungdom mulighet til å drive bedrift gjennom konsepter som elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Organisasjonen har blitt et nasjonalt samlingspunkt for samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi hos Etablerersentrene i Akershus mener det er viktig at unge i dag ser etablering som et alternativ til å være ansatt, på kort eller lang sikt. Vi har derfor et tett samarbeid med Ungt Entrepenørskap, både når det gjelder kompetanseheving hos lærerne og oppfølging av ungdomsbedriftene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>