Innovasjon Norge

logoIN.gifInnovasjon Norge har fra 1. januar 2004 tatt over virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Innovasjon Norge har et omfattende tilbud av produkter og tjenester rettet mot norsk næringsliv, spesielt entreprenører og små og mellomstore bedrifter.

Etablerersentrene i Akershus har et tett samarbeid med Innovasjon Norges Oslo- og Akershusavdeling. Etablerersentrene forestår den generelle etablererveiledningen i fylket, og er således Innovasjon Norge Oslo og Akershus sin “førstelinjetjeneste” innenfor etablererveiledning. Etablerersentrene har også kunnskap om Innovasjon Norges tilbud til entreprenører, og kan veilede deg i hvilke ordninger som kan være aktuelle for akkurat din etablering.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>