Fylkesmannens landbruksavdeling

Fylkesmannens landbruksavdeling

logoFMLA.gifFylkesmannen i Oslo og Akershus ved landbruksavdelingen, jobber med nærings- og bygdeutvikling. Fylkesmannen skal bidra til ny næringsutvikling i landbruket, med basis i jordbruk, skogbruk og tilknyttede næringer. Fylkesmannen samarbeider med andre statlige etater, fylkeskommunen og kommunene i deler av utviklingsarbeidet, blant disse også Etablerersentrene i Akershus når det gjelder etableringer innenfor landbruket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>