Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

logoAfk.jpg

Fylkeskommunensringspolitiske innsats har som målsetting å bidra til økt verdiskaping i næringslivet og medvirke til at hovedstadsområdet blir en konkurransedyktig region i Europa. Innsatsen er konsentrert om følgende næringspolitiske strategier:

  • Styrke nyskapingen
  • Utvikle hovedstadsområdet som internasjonal region
  • Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv
  • Bedre rammebetingelsene for næringslivet gjennom samarbeide med private og offentlige aktører i de enkelte regionene i Akershus

Ett av mange tiltak fylkeskommunen gjennomfører, er finansiering av etablererveiledningen i fylket. Etablerersentrene i Akershus er således en “førstelinjetjeneste” for Akershus fylkeskommune, og vi har derfor et nært samarbeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>