Aetat

aetatAetats hovedoppgave er å gjennomføre den arbeidsmarkedspolitikken som regjeringen til enhver tid bestemmer. Aetat Oslo og Akershus har et tett samarbeid med Etablerersentrene i Akershus for bedre å kunne hjelpe arbeidssøkende som ønsker å starte egen virksomhet. Hvis du som etablerer er registrert arbeidssøkende hos Aetat, kan Etablerersentrene gi deg råd og hjelp med spørsmål i forbindelse med etableringen.

Aetat og Etablerersentrene samarbeider også om etablererkurs for arbeidssøkende. Hvis du har tenkt å søke om å beholde dagpenger eller attføringspenger under etableringen, vil Etablerersentrene gi en næringsfaglig vurdering av planene dine. Etablerersentrene deltar også på jobbklubb i regi av Aetat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>