Våre medspillere

Etablerersentrene i Akershus drives ved hjelp av midler fra Aetat, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling. Disse instansene er også viktige samarbeidspartnere for oss i det daglige når det gjelder faglige spørsmål, og for å utvikle et best mulig tilbud til etablerere i Akershus.

Etablerersentrene i Akershus har også en rekke gode samarbeidspartnere som ikke direkte bidrar til finansieringen, de viktigste kan du lese om her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>