Pellets i oljetanken som forretningsidé

Gamle oljetanker nedgravd i hagen, kan få et nytt liv som lagringsplass for pellets. Hvorfor skal vi så vurdere ett nytt liv for oljetanken? Argumenter om miljøvennlig og økonomisk fyring, klinger godt i de fleste nordmenns ører. Allikevel er kanskje den viktigste pådriveren til et nytt liv for oljetanken, at rundt 100.000 av landets nedgravde oljetanker er nærmest som en tikkende miljøbombe å regne.

Rolf BirketvedtForskriften sier at nedgravde oljetanker skal registreres hos kommunen, det skal også utføres tilstandskontroll av tanken. For de aller fleste tankeiere er forskriften helt ukjent. Også ukjent for de fleste, er videre at en lekkasje fra en ulovlig oljetank kan medføre økonomisk katastrofe for dem selv. Det var gründeren Rolf Birketvedts egne gamle oljetank, som nettopp ble grobunn for forretningsidéen “Pellets i oljetanken”.

Rolf Birketvedt fra Asker fikk nemlig beskjed om at oljetanken utenfor huset hans måtte skiftes. Han vurderte flere energikilder, og kom fram til at pellets ville være det beste. Han hadde riktignok ikke noe sted å oppbevare pelletsen, men fant raskt ut at oljetanken ikke var dårligere enn at den kunne være lagersted for pelletsen. Dermed trengte han bare en måte å frakte pelletsen fra oljetanken til husets sentralfyr, og det er dette matesystemet for pellets Birketvedt har utviklet og skal levere. Systemet kan for så vidt knyttes opp mot en hvilken som helst silo i tillegg til oljetanker.

Matesystemet skal distribueres gjennom eksisterende forhandlernett av pelletsbrennere, i første omgang i Sverige og Danmark. I Norge er ikke markedet helt modent ennå, men Birketvedt anslår at i løpet av to til tre år vil pellets være et mer aktuelt fyringsalternativ også her. Han har en målsetning om å oppnå en markedsandel på 50 % for matesystemet i Skandinavia innen utgangen av 2007.

Mannen bak oppfinnelsen har egentlig vært en “Petter Smart” helt fra han var liten gutt. På gutterommet var for eksempel gardinene motoriserte til vennenes store begeistring. Han var også tidlig kremmer, og klarte aldri å sitte stille på skolebenken. Så mens klassekameratene gjorde lekser, reiste Birketvedt rundt som dørselger. Fra å selge salamipølser på dørene i ungdommen, solgte Birketvedt etter hvert pelletsanlegg til millionbeløp i Storbritannia for Kværner. Han er utdannet både maskiningeniør og markedsøkonom.

Birketvedt innrømmer at han som markedsøkonom ikke jobbet godt nok med forretningsplanen i startfasen. Han erfarte at tidlig fokus på distribusjonskanaler, PR, pris, produkt, konkurrenter og sluttkunde vil hjelpe en etablerer til å utforme produkt og foretak inn i en nisje hvor han eller hun har størst mulighet til å realisere en etablering. “Ved å skrive forretningsplan, blir tankene man har i hodet klare og systematiserte. Dermed ser man tydeligere hvor og når man skal legge ned innsats gjennom prosjektet slik at risikoen reduseres”, lyder gründerens anbefaling.

Rolf Birketvedt mottok i sommer et etablererstipend fra Innovasjon Norge på 200.000 kroner. Det betyr at han nå bare mangler 150.000 kroner i ekstern finansiering for å få finansiert et kapitalbehov på 600.000 kroner. Han synes han har fått god hjelp og støtte både hos Innovasjon Norge og Etablerersentrene i Akershus. Birketvedt deltok også i Venture Cup, og ble i april kåret til en av tre vinnere i Oslo og Akershus. Juryen begrunner avgjørelsen med at Birketvedts forretningsidé “inneholder god markedsvurdering og viser til avgjørende kunnskap om markedet og kunden. Meget realistisk forretningsmodell og fornuftig organisering i en oppstartsfase”. I konkurransens fase 2 ble det 4. plass og hederlig omtale.

Venture Cup består av fire hovedelementer: Utdanning, veiledning, inspirasjon og konkurranse. Rolf Birketvedt synes Venture Cup har gitt han mye inspirasjon til å jobbe videre. Oppmerksomhet og påskjønnelse i en tidlig fase av prosjektet, kan hjelpe til å åpne dører hos støtteapparat, samarbeidspartnere, leverandører og potensielle kunder. Han forteller at han deltok på alle forelesningene, og for han var det en ypperlig sjanse til å treffe andre gründere i samme situasjon. “Venture Cup har gitt meg motivasjon, en fin konkurransemodell og nyttige tilbakemeldinger.”

Fram til nå har seieren i Venture Cup vært den største oppturen, forteller Birketvedt. Samtidig starter nå en ny fase for Birketvedt og “Pellets i oljetanken”. Han har nettopp hatt sitt første møte med en forhandler. “Den dagen jeg setter meg i bilen til Sverige på salgstur, det vil desidert bli min største opptur”, sier Birketvedt entusiastisk i det han sikter mot sin neste milepæl, nemlig å få inn sitt første salg.

Vi oppfordret Birketvedt mot slutten av samtalen til å komme med et godt råd til andre gründere. “Stol på deg selv, du er selv ansvarlig for beslutningene du tar! Men snakk med flest mulig mennesker! Og aller viktigst er tålmodighet! Min erfaring er at den tidshorisonten man planlegger prosjektet med, gjerne kan ganges med fem. Viljestyrke og utholdenhet er de viktigste egenskapene en gründer kan ha, utdannelse er etter min mening underordnet”, sier etablereren fra Asker som fortsatt er full av pågangsmot, og på god vei mot sin første ordre.

For mer informasjon om “Pellets i oljetanken”, ta kontakt med Rolf Birketvedt, tlf. 66 90 25 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>