Spesialrådgvining

Økonomisk støtte til spesialrådgvining

Formålet med ordningen er å tilføre ekstern rådgivningskompetanse til etablerere og nystartede bedrifter for å bidra til økt verdiskapning og overlevelse. Ordningen er rettet mot etablerere og bedrifter i utviklings- og etableringsfasen med behov for rådgivningsbistand til prosjekter der veiledningstjenesten ikke selv er kvalifisert eller har kapasitet til å gi faglig rådgivning innenfor spesielle områder. Tiltaket gjelder for etablerer og nystartede bedrifter
lokalisert i Oslo og Akershus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>