Etablererstipend

Etablererstipendordningen er en landsdekkende ordning for etablerere og nyetablerte småbedrifter. Av hovedrammen er det blant annet øremerkede midler for inkubatorstipend. Midlene er bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og forvaltes i Oslo og Akershus av Innovasjon Norge, avdeling for Oslo og Akershus. Arbeidet skjer i samarbeid med Næringsetaten i Oslo Kommune og Etablerersentrene i Akershus.

For mer informasjon om ordningen, trykk her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>