BU-midler

Formålet med BU- midlene er å fremme næringsutvikling på bygdene i tilknytning til landbruket ved å medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter, samt fremme lokalsamfunnstiltak som legger til rette for næringsutvikling. Det er et sentralt element for bruken av BU- midlene å mobilisere ressursene på bygdene gjennom lokale prosesser.

I den sammenheng er det viktig at det er næringen selv som er drivkraft i omstilling og nyskaping, og at utviklingsprosjekter i stor grad initieres gjennom lokale prosesser der kommune og næringen er sentrale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>