Nye tilbud til Gårdsturismebedrifter

om det femte og siste nettverket innenfor Interreg- prosjektet ”Grenseløs verdiskapning i distriktene”, er nettverk for gårdsturisme i gang med tilbud til aktører innenfor gårdsturisme i Hedmark, Värmland og deler av Akershus. 24. juni ble kurset ”Fortellerkunst for vertsskapet” gjennomført på Finnskogen med gode tilbakemeldinger.

Interreg- prosjektet “Grenseløs verdiskapning i distriktene” skal gå fram til sommeren 2006, og er et samarbeid mellom Akershus, Hedmark og Värmland. I Akershus er det de ni kommunene Aurskog- Høland, Sørum, Fet, samt kommunene på Øvre Romerike, som deltar i prosjektet. Det er dannet fem nettverk i prosjektet, som alle skal jobbe for kompetanseheving og relasjonsbygging innenfor de enkelte nettverk, men også på tvers av nettverkene. De fem nettverkene setter fokus på tilleggsnæringer innenfor bioenergi, gårdsturisme, småskala matproduksjon, Inn på Tunet, samt jakt og utmarksturisme. Aktiviteter som fagdager, kurs og studieturer, vil være åpne for alle som driver tilleggsnæring innenfor de fem områdene, men også for de som planlegger å starte opp.

Nettverk for gårdsturisme avviklet heldagskurset “Fortellerkunst for vertsskapet” som første tilbud til gårdsturismebedrifter torsdag 24. juni. Formålet med kurset var å gi vertsskapet inspirasjon og innsikt i hvordan man formidler gårdens og vertens historier, slik at gjestene fengsles av fortellingen, og dermed får en bedre opplevelse av gården og sitt besøk der. Kurset gikk av stabelen på Langåsen turistanlegg på Finnskogen, men været satte en stopper for å bruke naturen og omgivelsene til inspirasjon. Kursleder Ann- Elin Lium var uansett en stor inspirator, og nå planlegges et videregående kurs som en oppfølging til høsten.

Du kan lese mer om prosjektet her, eller ta kontakt med Kjersti Grøndahl hos Etablerersentrene i Akershus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>