Tradisjonelt landbruk

Innenfor tradisjonelt landbruk opplever man økende inntektssvikt, og næringen er mer eller mindre tvunget til å tenke nytt for å kompensere for dette. En ny tid med nye utfordringer, oppfordrer til videre effektivisering av tradisjonelt landbruk. FRAM- Agro er et program for deg som driver innen tradisjonelt landbruk.

FRAM- programmet

Hensikten med FRAM er å øke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft, lønnsomhet og forandringskapasitet gjennom oppdatering av kunnskap og diskusjoner/erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter, samt leder-til-leder prosesser med en av FRAMs 130 rådgivere.

FRAM- Agro ble fra 2003 et ordinært tilbud innen FRAM- programmet og 8 nye prosjekter ble igangsatt i løpet av året. For FRAM generelt, og FRAM- Agro spesielt, viser tilbakemeldinger at programmet nyttes til å oppnå andre enn de tradisjonelle FRAM- målene. Stikkord her er etablering av nye nettverk, styrking av underleverandører og definering av det strategiske grunnlaget for igangsetting av nye samdrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>