Landbruk

For at folk skal bo og trives i bygde- Norge, må vi ha et livskraftig og allsidig næringsliv med interessante og lønnsomme arbeidsplasser både innen landbruket og andre næringer.

I jordbruksavtalen er det avsatt midler for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i, og i tilknytning til, landbruket. Under økonomiske støtteordninger kan du finne informasjon om ulike ordninger det kan være aktuelt å søke om for deg som er jord- og skogbruker.

Her finner du informasjon om ulike satsningsområder for næringsutvikling innenfor landbruket, og ulike program som skal stimulere til å utvikle nye forretningsområder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>