KURS I VESTREGIONEN 1.HALVÅR 2008

I samarbeid med kommunene Asker og Bærum tilbyr Etablerersentrene i Akershus både grunnkurs for etablerere og såkalte temakurs – som tar for seg utvalgte områder i forbindelse med etablering og drift av selskaper.

ETABLERERKURS.
Som etablerer og eier av egen virksomhet møter du andre regler og krav enn de du er kjent med som lønnsmottaker. Etablererkurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før du etablerer bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet og som ønsker å lære det viktigste om bedriftsformer og selve bedriftsetableringen. Kurset går over 3 timer og er gratis.

Etablererkursene gjennomføres i tidsrommet kl 12.00 – 15.00 i KOMMUNEGÅRDEN I SANDVIKA.

Antall deltakere per kurs er begrenset til 30 personer.

Kursdatoer:
Torsdag 31. januar – Kurs nr EK 3 -13V
Torsdag 28. februar – Kurs nr EK 3 -14V
Torsdag 27. mars – Kurs nr EK 3 -15V
Torsdag 24. april – Kurs nr EK 3 -16V
Torsdag 29. mai – Kurs nr EK 3 -17V

Påmeldingen åpner ikke før mandag i samme uke som kurset holdes. Dette gjør vi for å begrense effekten av at man melder seg på og ikke dukker opp!

PÅMELDING HER

TEMAKURS
Temakursene holdes fra kl 17.00 til kl 20.00, de samme dagene som etablererkursene (bortsett fra 31. januar). Og sted for kursene er Kommunegården i Sandvika. Vi åpner dørene 45 minutter før kurset, slik at man kan gjøre seg kjent med andre kursdeltakere hvis man ønsker det – såkalt “mingling”.

Temakursene koster 300 kroner per kveld i egenandel, og beløpet betales på forhånd inn på kontonr 5102 05 54057 senest 1 uke før kursstart.

Følgende temaer blir gjennomgått i vår:

Gode jussråd for gründere og etablerere - Torsdag 28. februar
Kurset gir en innføring i juridiske problemstillinger spesielt for små, nyetablerte bedrifter – bl.a. forholdet til myndigheter, forholdet til kreditorer, kontrakter etc.
Påmelding innen 21.febr

Forretningsplanen - Torsdag 27. mars
Hvorfor må vi skrive en forretningsplan, og hvordan bør den utformes? Kurset gir en del svar og eksempler.
Påmelding innen 20.mars.

Markedsundersøkelser - Torsdag 24. april
Undersøkelsene kan bl.a. gi oss bedre oversikt over mulighetene, bedre effektivitet og grunnlag for riktigere beslutninger.
Påmelding innen 10.april

Salg og Markedsføring på WebTorsdag 29. mai
Kurset gir en innføring i noen av mulighetene som finnes ved å benytte internett.

Påmelding innen 22.mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>