KURS I FOLLO 1. HALVÅR 2015

GRATIS STARTKURS/ETABLERERKURS I ALLE FOLLO-KOMMUNENE VINTER/ VÅR 2008.

Etablerersentrene i Akershus avd. Follo inviterer til gratis etablererkurs, grunnkurs (5 timer) for etablere i Follo.

Etablering av egen virksomhet aktiviserer andre regler og tiltak enn de vi møter som lønnsmottakere. Kurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før etablering av bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet eller tilleggsnæring.

Kurset går over fem timer og er gratis. Kursene holdes på følgende tirsdager fra kl. 10.00 til 15.00 i rådhusene i Vestby, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, samt Nesodden Samfunnshus.

Kursene arrangeres i samarbeid med Follokommunene, Follorådet og næringsforeningene.

Antall deltakere pr. kurs er i noen kommuner begrenset. Dersom det ikke passer å delta på datoen i din kommune, er du hjertelig velkommen å delta på kurs i en av de andre kommunene i Folloregionen.

Kursdato: Tirsdag Påmeldingsfrist Sted
5. februar 1. februar Frogn rådhus
12. februar 8. februar Ås rådhus
26. februar 22. februar Nesodden Samfunnshus
4. mars 29. februar Vestby rådhus
11. mars 7. mars Ski rådhus
8. april 4. april Oppegård rådhus
22. april 18. april Enebakk rådhus

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>