Kapital soker teknologi

Investorer står igjen klare til å drysse kroner ut over kløktige teknologiprosjekter. Antall avtaler mellom nordiske teknologibedrifter og ventureselskaper er doblet siden 2003, skriver Teknisk Ukeblad på tu.no.

Ansvarlig for teknologi- investeringer i SEB Företagsinvest, David Sonnek, mener at det fortsatt inngås få avtaler. Tall som David Sonnek i SEB Företagsinvest har hentet inn fra sine nordiske kollegaer i venturekapitalbransjen, viser at det inngått dobbelt så mange avtaler mellom nordiske teknologibedrifter og nordiske ventureselskaper i 2004 som i 2003.

Men det er langt fra jubelstemning. Dobling høres flott ut, men er det ikke når utgangspunktet er svært dårlig.

Hvis man trekker ut såkornfinansiering (investeringer i bedrifter helt i startfasen) og oppfølgingsavtaler med bedrifter ventureselskapene allerede er inne i, står man tilbake med 30 avtaler verdt mer enn 1 million euro på hele det nordiske markedet i år. Tallet for 2003 var 15.

– Det er veldig få avtaler med selskaper som er i en tidlig ekspanderende fase, sier Sonnek med et aldri så lite sukk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>