HVORDAN LYKKES MED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT ?

Etablerersentrene i Akershus tilbyr hjelp til selvhjelp i alle regioner i Akershus.

Planlegger du å starte egen bedrift? Etablerersentrene i Akershus gir gratis informasjon og individuell opplæring av gründere og etablerere. Vi tilbyr også kortere temakurs til en rimelig pris. Temakursene retter seg mot de viktigste problemstillingene en gründer møter – og gir samtidig en grundig innføring i ulike områder for deg som har lite eller ingen praktisk erfaring i å drive egen virksomhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>