Category Archives: Uncategorized

Nye tilbud til Gårdsturismebedrifter

om det femte og siste nettverket innenfor Interreg- prosjektet ”Grenseløs verdiskapning i distriktene”, er nettverk for gårdsturisme i gang med tilbud til aktører innenfor gårdsturisme i Hedmark, Värmland og deler av Akershus. 24. juni ble kurset ”Fortellerkunst for vertsskapet” gjennomført på Finnskogen med gode tilbakemeldinger.

Interreg- prosjektet “Grenseløs verdiskapning i distriktene” skal gå fram til sommeren 2006, og er et samarbeid mellom Akershus, Hedmark og Värmland. I Akershus er det de ni kommunene Aurskog- Høland, Sørum, Fet, samt kommunene på Øvre Romerike, som deltar i prosjektet. Det er dannet fem nettverk i prosjektet, som alle skal jobbe for kompetanseheving og relasjonsbygging innenfor de enkelte nettverk, men også på tvers av nettverkene. De fem nettverkene setter fokus på tilleggsnæringer innenfor bioenergi, gårdsturisme, småskala matproduksjon, Inn på Tunet, samt jakt og utmarksturisme. Aktiviteter som fagdager, kurs og studieturer, vil være åpne for alle som driver tilleggsnæring innenfor de fem områdene, men også for de som planlegger å starte opp.

Nettverk for gårdsturisme avviklet heldagskurset “Fortellerkunst for vertsskapet” som første tilbud til gårdsturismebedrifter torsdag 24. juni. Formålet med kurset var å gi vertsskapet inspirasjon og innsikt i hvordan man formidler gårdens og vertens historier, slik at gjestene fengsles av fortellingen, og dermed får en bedre opplevelse av gården og sitt besøk der. Kurset gikk av stabelen på Langåsen turistanlegg på Finnskogen, men været satte en stopper for å bruke naturen og omgivelsene til inspirasjon. Kursleder Ann- Elin Lium var uansett en stor inspirator, og nå planlegges et videregående kurs som en oppfølging til høsten.

Du kan lese mer om prosjektet her, eller ta kontakt med Kjersti Grøndahl hos Etablerersentrene i Akershus.

Vil selge opplevelser med det gode smilet

De to jentene fra Gjerdrum som har startet arrangementsfirmaet Romerike Opplevelser, sprudler selv over av smil og latter. De ønsker å gjøre det gode møtet mulig for sine kunder. Derfor vil de skape møtearenaer med god stemning, og den korteste veien mellom mennesker er smilet.

mŒnedens etabl.jpg

Marianne Olstad og Aud Tønsberg representerer siste tilskudd på stammen blant de mange reiselivsbedriftene på Romerike. Jentene regner seg allikevel ikke som en konkurrent til de eksisterende bedriftene, men kanskje heller som en forlengende arm. Romerike Opplevelser setter sammen og organiserer kundenes arrangementer fra idé til hjemreise, med utgangspunkt i alle tilbud og muligheter som finnes på Romerike. Kano- eller båtturer på Romerikes vannveier, med firehjulsdrevet motorsykkel på tur i villmarka, samarbeidstrening, konserter, temakvelder, kurs og møter, eller kanskje en kombinasjon av noe av dette, er bare en liten del av hva kundene kan oppleve.

Romerike Opplevelser startet opp i mai 2004, og har allerede flere arrangementer som skal gå av stabelen før fellesferien. De har sin første brosjyre på plass, og har klart for seg hvor de skal ta fatt til høsten når innsalget starter for fullt. De har gitt seg selv ett år for å finne ut om de skal satse videre på bedriften. Målsetningen er at begge to etter hvert kan leve av virksomheten, med flere deltidsansatte i staben. Enn så lenge jobber de begge som så mange andre gründere; først på sine faste arbeidsplasser og resten av døgnet med etableringen.

Og da kan det være på sin plass å spørre hvor jentene henter inspirasjon fra? Marianne ser inspirert ut bare ved tanken, hun lyser opp og svarer kontant: “Det er i møtet med andre, alle de positive menneskene”. Hun forteller at de har fått en veldig god mottakelse blant de mindre reiselivsaktørene på Romerike, som føler at det nå har kommet et salgsapparat som snakker deres språk. Mange av disse aktørene synes de kommer litt til kort når kunden ønsker en kombinasjon av flere tilbud, nå finnes det noen som syr sammen de ulike tilbudene. I tillegg henter jentene ikke minst inspirasjon fra fornøyde og glade kunder, fra alle positive tilbakemeldinger. “Det er de gode møtene som inspirerer”, forteller jentene.

Som for gründere flest, ligger det også en drivkraft bak ønsket om å bygge opp noe selv. Jentene anser seg som glade i å skape, fulle av idéer, de er begeistret for mennesker, og har et sterkt ønske om å yte service på egen premisser. Til tross for 17 timers arbeidsdag, blir de ikke slitne så lenge de er sine egne sjefer, bedyrer de.

De har utviklet en forretningsplan for virksomheten, og Marianne kan fortelle at hun har hatt god nytte av å jobbe igjennom planen med en annen etablerer. På den måten kan man få idéer og innspill fra andre i samme situasjon, men som allikevel har en helt annen forretningsidé og ståsted. Underveis har de hatt støtte i Kvinnenettverk Romerike, og etter hvert kanskje aller mest i nettverkskredittgruppen som Marianne deltar i, så vel som hos Etablerersentrene i Akershus. Marianne har også deltatt på kurs i praktisk markedsføring som har gitt mye inspirasjon og lærdom.

Avslutningsvis kommer de to på oppfordring med ett godt råd til andre etablerere: “Innhent alltid tilbud skriftlig, også når det gjelder vennetjenester! Skriftlige avtaler er en god forsikring mot uventede regninger”, sier de to etablererne som for lengst har lagt tvilen bak seg, og nå sikter mot nye høyder som selvstendig næringsdrivende.

Unngå falske katalogfakturaer!

Mot slutten av året fornyes mange avtaler om katalogoppføringer for 2005. Se opp for falske fakturaer for katalogoppføringer bedriften ikke har bestilt, skriver Dine Penger i en artikkel på dinepenger.no.

På nettsidene til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Bedriftsforbundet leser vi stadig advarsler om falske katalogfakturaer. Slike fakturaer har en tendens til å yngle i ferier og ved årsskiftet når mange bedrifter fornyer sine katalogoppføringer. Desverre er mange bedrifter, både små og store, alt for raske til å betale slike fakturaer- spesielt på mindre beløp.

Det er ikke noe å si på kreativiteten til kataloghaiene. Oppfinnsomheten står til terningkast seks i stil. Kataloghaiene spekulerer i dårlige rutiner for regningsbetaling hos bedriftene. Den mest normale metoden er å sende ut fakturaer på varer og tjenester som ikke er bestilt. En annen måte er å sjekke på telefonen at informasjon som firmaet har om din bedrift er korrekt, eller sende en tekst til korrektur. I mange tilfeller blir rene forespørsler framstilt som ordrebekreftelse- og fakturert deretter.

Katoghaier opererer ofte i en gråsone hvor det er vanskelig å bevise direkte bedrageri. I tillegg til norske svindlere, er det stadig flere utenlandske firmaer som forsøker å sende tvilsomme fakturaer til norske bedrifter. Årlig forsøker kataloghaiene å svindle norske bedrifter for anslagsvis to til tre milliarder kroner, i følge HSH.

Kapital soker teknologi

Investorer står igjen klare til å drysse kroner ut over kløktige teknologiprosjekter. Antall avtaler mellom nordiske teknologibedrifter og ventureselskaper er doblet siden 2003, skriver Teknisk Ukeblad på tu.no.

Ansvarlig for teknologi- investeringer i SEB Företagsinvest, David Sonnek, mener at det fortsatt inngås få avtaler. Tall som David Sonnek i SEB Företagsinvest har hentet inn fra sine nordiske kollegaer i venturekapitalbransjen, viser at det inngått dobbelt så mange avtaler mellom nordiske teknologibedrifter og nordiske ventureselskaper i 2004 som i 2003.

Men det er langt fra jubelstemning. Dobling høres flott ut, men er det ikke når utgangspunktet er svært dårlig.

Hvis man trekker ut såkornfinansiering (investeringer i bedrifter helt i startfasen) og oppfølgingsavtaler med bedrifter ventureselskapene allerede er inne i, står man tilbake med 30 avtaler verdt mer enn 1 million euro på hele det nordiske markedet i år. Tallet for 2003 var 15.

– Det er veldig få avtaler med selskaper som er i en tidlig ekspanderende fase, sier Sonnek med et aldri så lite sukk.

Hedersutmerkelse til tidligere etablerer hos EiA

Gründeren bak Den Blinde Ku Gårdsmeieri, Inger Rosenfeld, ble av Scanoramas lesere nominert til Scanorama Award 2004, kategori Culinary, for sin innsats for glade ostekjennere i løpet av året som har gått, og framfor alt for sin innsats med utviklingen av nye norske oster og eksport til USA og Frankrike.

Prisen ble delt ut den 25. november av SAS’ konsernsjef Jørgen Lindegaard under en mottakelse i Stockholm. SAS ønsker på denne måten å gi oppmerksomhet til – og hedre profilerte skandinaver for resultatene de har oppnådd og velviljen de skaper for Skandinavia i utlandet. Scanorama Awards 2004 blir presentert i Scanoramas desember/januar- utgave.

Pellets i oljetanken som forretningsidé

Gamle oljetanker nedgravd i hagen, kan få et nytt liv som lagringsplass for pellets. Hvorfor skal vi så vurdere ett nytt liv for oljetanken? Argumenter om miljøvennlig og økonomisk fyring, klinger godt i de fleste nordmenns ører. Allikevel er kanskje den viktigste pådriveren til et nytt liv for oljetanken, at rundt 100.000 av landets nedgravde oljetanker er nærmest som en tikkende miljøbombe å regne.

Rolf BirketvedtForskriften sier at nedgravde oljetanker skal registreres hos kommunen, det skal også utføres tilstandskontroll av tanken. For de aller fleste tankeiere er forskriften helt ukjent. Også ukjent for de fleste, er videre at en lekkasje fra en ulovlig oljetank kan medføre økonomisk katastrofe for dem selv. Det var gründeren Rolf Birketvedts egne gamle oljetank, som nettopp ble grobunn for forretningsidéen “Pellets i oljetanken”.

Rolf Birketvedt fra Asker fikk nemlig beskjed om at oljetanken utenfor huset hans måtte skiftes. Han vurderte flere energikilder, og kom fram til at pellets ville være det beste. Han hadde riktignok ikke noe sted å oppbevare pelletsen, men fant raskt ut at oljetanken ikke var dårligere enn at den kunne være lagersted for pelletsen. Dermed trengte han bare en måte å frakte pelletsen fra oljetanken til husets sentralfyr, og det er dette matesystemet for pellets Birketvedt har utviklet og skal levere. Systemet kan for så vidt knyttes opp mot en hvilken som helst silo i tillegg til oljetanker.

Matesystemet skal distribueres gjennom eksisterende forhandlernett av pelletsbrennere, i første omgang i Sverige og Danmark. I Norge er ikke markedet helt modent ennå, men Birketvedt anslår at i løpet av to til tre år vil pellets være et mer aktuelt fyringsalternativ også her. Han har en målsetning om å oppnå en markedsandel på 50 % for matesystemet i Skandinavia innen utgangen av 2007.

Mannen bak oppfinnelsen har egentlig vært en “Petter Smart” helt fra han var liten gutt. På gutterommet var for eksempel gardinene motoriserte til vennenes store begeistring. Han var også tidlig kremmer, og klarte aldri å sitte stille på skolebenken. Så mens klassekameratene gjorde lekser, reiste Birketvedt rundt som dørselger. Fra å selge salamipølser på dørene i ungdommen, solgte Birketvedt etter hvert pelletsanlegg til millionbeløp i Storbritannia for Kværner. Han er utdannet både maskiningeniør og markedsøkonom.

Birketvedt innrømmer at han som markedsøkonom ikke jobbet godt nok med forretningsplanen i startfasen. Han erfarte at tidlig fokus på distribusjonskanaler, PR, pris, produkt, konkurrenter og sluttkunde vil hjelpe en etablerer til å utforme produkt og foretak inn i en nisje hvor han eller hun har størst mulighet til å realisere en etablering. “Ved å skrive forretningsplan, blir tankene man har i hodet klare og systematiserte. Dermed ser man tydeligere hvor og når man skal legge ned innsats gjennom prosjektet slik at risikoen reduseres”, lyder gründerens anbefaling.

Rolf Birketvedt mottok i sommer et etablererstipend fra Innovasjon Norge på 200.000 kroner. Det betyr at han nå bare mangler 150.000 kroner i ekstern finansiering for å få finansiert et kapitalbehov på 600.000 kroner. Han synes han har fått god hjelp og støtte både hos Innovasjon Norge og Etablerersentrene i Akershus. Birketvedt deltok også i Venture Cup, og ble i april kåret til en av tre vinnere i Oslo og Akershus. Juryen begrunner avgjørelsen med at Birketvedts forretningsidé “inneholder god markedsvurdering og viser til avgjørende kunnskap om markedet og kunden. Meget realistisk forretningsmodell og fornuftig organisering i en oppstartsfase”. I konkurransens fase 2 ble det 4. plass og hederlig omtale.

Venture Cup består av fire hovedelementer: Utdanning, veiledning, inspirasjon og konkurranse. Rolf Birketvedt synes Venture Cup har gitt han mye inspirasjon til å jobbe videre. Oppmerksomhet og påskjønnelse i en tidlig fase av prosjektet, kan hjelpe til å åpne dører hos støtteapparat, samarbeidspartnere, leverandører og potensielle kunder. Han forteller at han deltok på alle forelesningene, og for han var det en ypperlig sjanse til å treffe andre gründere i samme situasjon. “Venture Cup har gitt meg motivasjon, en fin konkurransemodell og nyttige tilbakemeldinger.”

Fram til nå har seieren i Venture Cup vært den største oppturen, forteller Birketvedt. Samtidig starter nå en ny fase for Birketvedt og “Pellets i oljetanken”. Han har nettopp hatt sitt første møte med en forhandler. “Den dagen jeg setter meg i bilen til Sverige på salgstur, det vil desidert bli min største opptur”, sier Birketvedt entusiastisk i det han sikter mot sin neste milepæl, nemlig å få inn sitt første salg.

Vi oppfordret Birketvedt mot slutten av samtalen til å komme med et godt råd til andre gründere. “Stol på deg selv, du er selv ansvarlig for beslutningene du tar! Men snakk med flest mulig mennesker! Og aller viktigst er tålmodighet! Min erfaring er at den tidshorisonten man planlegger prosjektet med, gjerne kan ganges med fem. Viljestyrke og utholdenhet er de viktigste egenskapene en gründer kan ha, utdannelse er etter min mening underordnet”, sier etablereren fra Asker som fortsatt er full av pågangsmot, og på god vei mot sin første ordre.

For mer informasjon om “Pellets i oljetanken”, ta kontakt med Rolf Birketvedt, tlf. 66 90 25 10.

KURS I VESTREGIONEN 1.HALVÅR 2008

I samarbeid med kommunene Asker og Bærum tilbyr Etablerersentrene i Akershus både grunnkurs for etablerere og såkalte temakurs – som tar for seg utvalgte områder i forbindelse med etablering og drift av selskaper.

ETABLERERKURS.
Som etablerer og eier av egen virksomhet møter du andre regler og krav enn de du er kjent med som lønnsmottaker. Etablererkurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før du etablerer bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet og som ønsker å lære det viktigste om bedriftsformer og selve bedriftsetableringen. Kurset går over 3 timer og er gratis.

Etablererkursene gjennomføres i tidsrommet kl 12.00 – 15.00 i KOMMUNEGÅRDEN I SANDVIKA.

Antall deltakere per kurs er begrenset til 30 personer.

Kursdatoer:
Torsdag 31. januar – Kurs nr EK 3 -13V
Torsdag 28. februar – Kurs nr EK 3 -14V
Torsdag 27. mars – Kurs nr EK 3 -15V
Torsdag 24. april – Kurs nr EK 3 -16V
Torsdag 29. mai – Kurs nr EK 3 -17V

Påmeldingen åpner ikke før mandag i samme uke som kurset holdes. Dette gjør vi for å begrense effekten av at man melder seg på og ikke dukker opp!

PÅMELDING HER

TEMAKURS
Temakursene holdes fra kl 17.00 til kl 20.00, de samme dagene som etablererkursene (bortsett fra 31. januar). Og sted for kursene er Kommunegården i Sandvika. Vi åpner dørene 45 minutter før kurset, slik at man kan gjøre seg kjent med andre kursdeltakere hvis man ønsker det – såkalt “mingling”.

Temakursene koster 300 kroner per kveld i egenandel, og beløpet betales på forhånd inn på kontonr 5102 05 54057 senest 1 uke før kursstart.

Følgende temaer blir gjennomgått i vår:

Gode jussråd for gründere og etablerere - Torsdag 28. februar
Kurset gir en innføring i juridiske problemstillinger spesielt for små, nyetablerte bedrifter – bl.a. forholdet til myndigheter, forholdet til kreditorer, kontrakter etc.
Påmelding innen 21.febr

Forretningsplanen - Torsdag 27. mars
Hvorfor må vi skrive en forretningsplan, og hvordan bør den utformes? Kurset gir en del svar og eksempler.
Påmelding innen 20.mars.

Markedsundersøkelser - Torsdag 24. april
Undersøkelsene kan bl.a. gi oss bedre oversikt over mulighetene, bedre effektivitet og grunnlag for riktigere beslutninger.
Påmelding innen 10.april

Salg og Markedsføring på WebTorsdag 29. mai
Kurset gir en innføring i noen av mulighetene som finnes ved å benytte internett.

Påmelding innen 22.mai.

KURS I FOLLO 1. HALVÅR 2015

GRATIS STARTKURS/ETABLERERKURS I ALLE FOLLO-KOMMUNENE VINTER/ VÅR 2008.

Etablerersentrene i Akershus avd. Follo inviterer til gratis etablererkurs, grunnkurs (5 timer) for etablere i Follo.

Etablering av egen virksomhet aktiviserer andre regler og tiltak enn de vi møter som lønnsmottakere. Kurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før etablering av bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet eller tilleggsnæring.

Kurset går over fem timer og er gratis. Kursene holdes på følgende tirsdager fra kl. 10.00 til 15.00 i rådhusene i Vestby, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, samt Nesodden Samfunnshus.

Kursene arrangeres i samarbeid med Follokommunene, Follorådet og næringsforeningene.

Antall deltakere pr. kurs er i noen kommuner begrenset. Dersom det ikke passer å delta på datoen i din kommune, er du hjertelig velkommen å delta på kurs i en av de andre kommunene i Folloregionen.

Kursdato: Tirsdag Påmeldingsfrist Sted
5. februar 1. februar Frogn rådhus
12. februar 8. februar Ås rådhus
26. februar 22. februar Nesodden Samfunnshus
4. mars 29. februar Vestby rådhus
11. mars 7. mars Ski rådhus
8. april 4. april Oppegård rådhus
22. april 18. april Enebakk rådhus

 

Vant nyskapningsprisen for Oslo og Akershus 2015

Årets nyskapingspris i Oslo og Akershus gikk til en gründer som blant annet forvandler stålcontainere til barnehager. Vinneren er Uniteam og gründer Harald Engh.

– Enkle containere utstyres med skreddersydde løsninger og tilpasses mange ulike behov, og bidrar til stor verdiskaping, sa styreleder i NHO Oslo og Akershus, Lena Musæus. Hun delte ut prisen på bedriften på Berger i Skedsmo.

Avanserte containere
Juryen har lagt vekt på at Uniteam på en forbilledlig måte har omformet et tradisjonelt produkt – stålcontainere – til prefabrikerte byggemoduler med meget variert anvendelse.

Nyskapningspris2006- Eksempler er barnehager, mobile hospitaler og kommandosentraler. Ferdig utstyrt kan enkelte av containerløsningene koste et flertall millioner kroner og inneholde avansert teknisk utstyr tilpasset kundenes ulike behov.

Uniteam har ca. 60 ansatte på Skedsmo, og er etablert i Kina og flere andre land. Den ble årets gasellebedrift i DN ifjor, og har tidligere også mottatt flere priser.

 

HVORDAN LYKKES MED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT ?

Etablerersentrene i Akershus tilbyr hjelp til selvhjelp i alle regioner i Akershus.

Planlegger du å starte egen bedrift? Etablerersentrene i Akershus gir gratis informasjon og individuell opplæring av gründere og etablerere. Vi tilbyr også kortere temakurs til en rimelig pris. Temakursene retter seg mot de viktigste problemstillingene en gründer møter – og gir samtidig en grundig innføring i ulike områder for deg som har lite eller ingen praktisk erfaring i å drive egen virksomhet.