Pellets i oljetanken som forretningsidé

Gamle oljetanker nedgravd i hagen, kan få et nytt liv som lagringsplass for pellets. Hvorfor skal vi så vurdere ett nytt liv for oljetanken? Argumenter om miljøvennlig og økonomisk fyring, klinger godt i de fleste nordmenns ører. Allikevel er kanskje den viktigste pådriveren til et nytt liv for oljetanken, at rundt 100.000 av landets nedgravde oljetanker er nærmest som en tikkende miljøbombe å regne.

Rolf BirketvedtForskriften sier at nedgravde oljetanker skal registreres hos kommunen, det skal også utføres tilstandskontroll av tanken. For de aller fleste tankeiere er forskriften helt ukjent. Også ukjent for de fleste, er videre at en lekkasje fra en ulovlig oljetank kan medføre økonomisk katastrofe for dem selv. Det var gründeren Rolf Birketvedts egne gamle oljetank, som nettopp ble grobunn for forretningsidéen “Pellets i oljetanken”.

Rolf Birketvedt fra Asker fikk nemlig beskjed om at oljetanken utenfor huset hans måtte skiftes. Han vurderte flere energikilder, og kom fram til at pellets ville være det beste. Han hadde riktignok ikke noe sted å oppbevare pelletsen, men fant raskt ut at oljetanken ikke var dårligere enn at den kunne være lagersted for pelletsen. Dermed trengte han bare en måte å frakte pelletsen fra oljetanken til husets sentralfyr, og det er dette matesystemet for pellets Birketvedt har utviklet og skal levere. Systemet kan for så vidt knyttes opp mot en hvilken som helst silo i tillegg til oljetanker.

Matesystemet skal distribueres gjennom eksisterende forhandlernett av pelletsbrennere, i første omgang i Sverige og Danmark. I Norge er ikke markedet helt modent ennå, men Birketvedt anslår at i løpet av to til tre år vil pellets være et mer aktuelt fyringsalternativ også her. Han har en målsetning om å oppnå en markedsandel på 50 % for matesystemet i Skandinavia innen utgangen av 2007.

Mannen bak oppfinnelsen har egentlig vært en “Petter Smart” helt fra han var liten gutt. På gutterommet var for eksempel gardinene motoriserte til vennenes store begeistring. Han var også tidlig kremmer, og klarte aldri å sitte stille på skolebenken. Så mens klassekameratene gjorde lekser, reiste Birketvedt rundt som dørselger. Fra å selge salamipølser på dørene i ungdommen, solgte Birketvedt etter hvert pelletsanlegg til millionbeløp i Storbritannia for Kværner. Han er utdannet både maskiningeniør og markedsøkonom.

Birketvedt innrømmer at han som markedsøkonom ikke jobbet godt nok med forretningsplanen i startfasen. Han erfarte at tidlig fokus på distribusjonskanaler, PR, pris, produkt, konkurrenter og sluttkunde vil hjelpe en etablerer til å utforme produkt og foretak inn i en nisje hvor han eller hun har størst mulighet til å realisere en etablering. “Ved å skrive forretningsplan, blir tankene man har i hodet klare og systematiserte. Dermed ser man tydeligere hvor og når man skal legge ned innsats gjennom prosjektet slik at risikoen reduseres”, lyder gründerens anbefaling.

Rolf Birketvedt mottok i sommer et etablererstipend fra Innovasjon Norge på 200.000 kroner. Det betyr at han nå bare mangler 150.000 kroner i ekstern finansiering for å få finansiert et kapitalbehov på 600.000 kroner. Han synes han har fått god hjelp og støtte både hos Innovasjon Norge og Etablerersentrene i Akershus. Birketvedt deltok også i Venture Cup, og ble i april kåret til en av tre vinnere i Oslo og Akershus. Juryen begrunner avgjørelsen med at Birketvedts forretningsidé “inneholder god markedsvurdering og viser til avgjørende kunnskap om markedet og kunden. Meget realistisk forretningsmodell og fornuftig organisering i en oppstartsfase”. I konkurransens fase 2 ble det 4. plass og hederlig omtale.

Venture Cup består av fire hovedelementer: Utdanning, veiledning, inspirasjon og konkurranse. Rolf Birketvedt synes Venture Cup har gitt han mye inspirasjon til å jobbe videre. Oppmerksomhet og påskjønnelse i en tidlig fase av prosjektet, kan hjelpe til å åpne dører hos støtteapparat, samarbeidspartnere, leverandører og potensielle kunder. Han forteller at han deltok på alle forelesningene, og for han var det en ypperlig sjanse til å treffe andre gründere i samme situasjon. “Venture Cup har gitt meg motivasjon, en fin konkurransemodell og nyttige tilbakemeldinger.”

Fram til nå har seieren i Venture Cup vært den største oppturen, forteller Birketvedt. Samtidig starter nå en ny fase for Birketvedt og “Pellets i oljetanken”. Han har nettopp hatt sitt første møte med en forhandler. “Den dagen jeg setter meg i bilen til Sverige på salgstur, det vil desidert bli min største opptur”, sier Birketvedt entusiastisk i det han sikter mot sin neste milepæl, nemlig å få inn sitt første salg.

Vi oppfordret Birketvedt mot slutten av samtalen til å komme med et godt råd til andre gründere. “Stol på deg selv, du er selv ansvarlig for beslutningene du tar! Men snakk med flest mulig mennesker! Og aller viktigst er tålmodighet! Min erfaring er at den tidshorisonten man planlegger prosjektet med, gjerne kan ganges med fem. Viljestyrke og utholdenhet er de viktigste egenskapene en gründer kan ha, utdannelse er etter min mening underordnet”, sier etablereren fra Asker som fortsatt er full av pågangsmot, og på god vei mot sin første ordre.

For mer informasjon om “Pellets i oljetanken”, ta kontakt med Rolf Birketvedt, tlf. 66 90 25 10.

KURS I VESTREGIONEN 1.HALVÅR 2008

I samarbeid med kommunene Asker og Bærum tilbyr Etablerersentrene i Akershus både grunnkurs for etablerere og såkalte temakurs – som tar for seg utvalgte områder i forbindelse med etablering og drift av selskaper.

ETABLERERKURS.
Som etablerer og eier av egen virksomhet møter du andre regler og krav enn de du er kjent med som lønnsmottaker. Etablererkurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før du etablerer bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet og som ønsker å lære det viktigste om bedriftsformer og selve bedriftsetableringen. Kurset går over 3 timer og er gratis.

Etablererkursene gjennomføres i tidsrommet kl 12.00 – 15.00 i KOMMUNEGÅRDEN I SANDVIKA.

Antall deltakere per kurs er begrenset til 30 personer.

Kursdatoer:
Torsdag 31. januar – Kurs nr EK 3 -13V
Torsdag 28. februar – Kurs nr EK 3 -14V
Torsdag 27. mars – Kurs nr EK 3 -15V
Torsdag 24. april – Kurs nr EK 3 -16V
Torsdag 29. mai – Kurs nr EK 3 -17V

Påmeldingen åpner ikke før mandag i samme uke som kurset holdes. Dette gjør vi for å begrense effekten av at man melder seg på og ikke dukker opp!

PÅMELDING HER

TEMAKURS
Temakursene holdes fra kl 17.00 til kl 20.00, de samme dagene som etablererkursene (bortsett fra 31. januar). Og sted for kursene er Kommunegården i Sandvika. Vi åpner dørene 45 minutter før kurset, slik at man kan gjøre seg kjent med andre kursdeltakere hvis man ønsker det – såkalt “mingling”.

Temakursene koster 300 kroner per kveld i egenandel, og beløpet betales på forhånd inn på kontonr 5102 05 54057 senest 1 uke før kursstart.

Følgende temaer blir gjennomgått i vår:

Gode jussråd for gründere og etablerere - Torsdag 28. februar
Kurset gir en innføring i juridiske problemstillinger spesielt for små, nyetablerte bedrifter – bl.a. forholdet til myndigheter, forholdet til kreditorer, kontrakter etc.
Påmelding innen 21.febr

Forretningsplanen - Torsdag 27. mars
Hvorfor må vi skrive en forretningsplan, og hvordan bør den utformes? Kurset gir en del svar og eksempler.
Påmelding innen 20.mars.

Markedsundersøkelser - Torsdag 24. april
Undersøkelsene kan bl.a. gi oss bedre oversikt over mulighetene, bedre effektivitet og grunnlag for riktigere beslutninger.
Påmelding innen 10.april

Salg og Markedsføring på WebTorsdag 29. mai
Kurset gir en innføring i noen av mulighetene som finnes ved å benytte internett.

Påmelding innen 22.mai.