KURS I FOLLO 1. HALVÅR 2015

GRATIS STARTKURS/ETABLERERKURS I ALLE FOLLO-KOMMUNENE VINTER/ VÅR 2008.

Etablerersentrene i Akershus avd. Follo inviterer til gratis etablererkurs, grunnkurs (5 timer) for etablere i Follo.

Etablering av egen virksomhet aktiviserer andre regler og tiltak enn de vi møter som lønnsmottakere. Kurset tar for seg de viktigste områdene du må tenke gjennom før etablering av bedriften. Kurset er altså for deg som vurderer å starte egen virksomhet eller tilleggsnæring.

Kurset går over fem timer og er gratis. Kursene holdes på følgende tirsdager fra kl. 10.00 til 15.00 i rådhusene i Vestby, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, samt Nesodden Samfunnshus.

Kursene arrangeres i samarbeid med Follokommunene, Follorådet og næringsforeningene.

Antall deltakere pr. kurs er i noen kommuner begrenset. Dersom det ikke passer å delta på datoen i din kommune, er du hjertelig velkommen å delta på kurs i en av de andre kommunene i Folloregionen.

Kursdato: Tirsdag Påmeldingsfrist Sted
5. februar 1. februar Frogn rådhus
12. februar 8. februar Ås rådhus
26. februar 22. februar Nesodden Samfunnshus
4. mars 29. februar Vestby rådhus
11. mars 7. mars Ski rådhus
8. april 4. april Oppegård rådhus
22. april 18. april Enebakk rådhus

 

Vant nyskapningsprisen for Oslo og Akershus 2015

Årets nyskapingspris i Oslo og Akershus gikk til en gründer som blant annet forvandler stålcontainere til barnehager. Vinneren er Uniteam og gründer Harald Engh.

– Enkle containere utstyres med skreddersydde løsninger og tilpasses mange ulike behov, og bidrar til stor verdiskaping, sa styreleder i NHO Oslo og Akershus, Lena Musæus. Hun delte ut prisen på bedriften på Berger i Skedsmo.

Avanserte containere
Juryen har lagt vekt på at Uniteam på en forbilledlig måte har omformet et tradisjonelt produkt – stålcontainere – til prefabrikerte byggemoduler med meget variert anvendelse.

Nyskapningspris2006- Eksempler er barnehager, mobile hospitaler og kommandosentraler. Ferdig utstyrt kan enkelte av containerløsningene koste et flertall millioner kroner og inneholde avansert teknisk utstyr tilpasset kundenes ulike behov.

Uniteam har ca. 60 ansatte på Skedsmo, og er etablert i Kina og flere andre land. Den ble årets gasellebedrift i DN ifjor, og har tidligere også mottatt flere priser.

 

HVORDAN LYKKES MED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT ?

Etablerersentrene i Akershus tilbyr hjelp til selvhjelp i alle regioner i Akershus.

Planlegger du å starte egen bedrift? Etablerersentrene i Akershus gir gratis informasjon og individuell opplæring av gründere og etablerere. Vi tilbyr også kortere temakurs til en rimelig pris. Temakursene retter seg mot de viktigste problemstillingene en gründer møter – og gir samtidig en grundig innføring i ulike områder for deg som har lite eller ingen praktisk erfaring i å drive egen virksomhet.